Fynda Byggmaterial

Buller i klassrum.

Hur hög får ljudnivån vara i ett klassrum?

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller (AFS 2005:16) finns vägledande värden för bakgrundsbuller i olika arbetsförhållanden. För arbetsförhållanden där det ställs stora krav på att kunna vara koncentrerad hela tiden och där du säkert ska uppfatta det som sägs anges värdet 35 dB (A). Exempel på sådana arbetsförhållanden är undervisning (där man normalt inte använder maskiner och andra bullerkällor i undervisningen).
Gränsvärdet anger värdet för bakgrundsbuller och omfattar inte inte ljud från den egna verksamheten och är därför inte direkt användbart på störningar som orsakas av till exempel prat, skrap från stolar eller slag i bänklock.

Hur mäter man bullernivån?

Använd en ljudmätare/decibelmätare för att mäta upp ljudnivån. Att använda en decibelmätare är första steget för att fastslå om ljudnivån är för hög. En ljudmätare är inte speciellt dyrt, man får en bra och exakt ljudmätare (decibelmätare) för under 1000 kr. Det är rimligt att varje företagshälsovård/skola bör vara utrustad med en decibelmätare, som skolans personal kan rekvirera ut för mätningar i skolsalar/matsalar. Det kan också vara ett effektivt sätt att övertyga kommun/skolledning om att en bullerutredning verkligen behöver göras.

Vad kan man göra åt det?

Om bullret kommer utifrån, från t.ex trafiken utanför skolan så kan det bli kostsamt att åtgärda bullret. Det kan krävas t.ex isolerande glas i fönster och bättre isolering i väggarna för att motverka buller utifrån. Enklare och betydligt billigare åtgärder kan vara att se över akustiken i skolsalarna. Det är ofta möjligt att sätta upp absorbenter, på väggar och tak för att dämpa och absorbera ljud och på sätt få ner ljudnivåerna ytterligare. Hänga upp gardiner vid fönsterna dämpar de högfrekventa ljuden. Sätt möbeltassar på stolar och välj mjuka bordsskivor på skrivborden och bänkarna. Ju tystare det blir i skolsalen, desto mer sänker vi våra röster. Vi anpassar helt enkelt våra röster till den allmänna ljudnivån!

Källor

Arbetsmiljöverket

Mer info
Uni-T UT353 Decibelmätare mini.
(Art.Bet: 48880)
Digital decibelmätare som mäter ljudtryck från 30 till 130 dB. Mäter dbA. Bakgrundsbelyst display och möjlighet att frysa mätvärde. Noggrannhet 1,5 dB. Upplösning 0,1 dB. Frekvensomfång 31,5 till 8000 Hz. Drivs med 3x AAA-batterier medföljer. Mått 150x52x27 mm.

400 kr

Uppdaterat 2019-05-18 02:30:11.
Klicka på Läs mer för aktuellt pris & lagersaldo.

Mer info
Decibelmätare.
(Art.Bet: 48705)
Digital decibelmätare som mäter ljudtryck från 30 till 130 dB. Mäter dBA. Bakgrundsbelyst display samt minne för högsta och lägsta mätningen. Automatisk avstängning. Noggrannhet 1,4 dB. Frekvensomfång 32 till 8000 Hz. Drivs med 1x 9 V-batteri medföljer. Levereras med puffskydd. Mått 144x55x38 mm.

500 kr

Uppdaterat 2019-05-18 02:30:12.
Klicka på Läs mer för aktuellt pris & lagersaldo.

Mer info
Uni-T UT352 Decibelmätare.
(Art.Bet: 48284)
Digital decibelmätare som mäter ljudtryck från 30 till 130 dB. Mäter både dBA och dBC. Bakgrundsbelyst display och minne för 63 mätningar samt möjlighet att frysa mätvärde. Noggrannhet 1,5 dB. Frekvensomfång 32 till 8000 Hz. Levereras med 4x AA-batterier, väska och puffskydd. Mått 273x70x39 mm.

999 kr

Uppdaterat 2019-05-18 02:30:11.
Klicka på Läs mer för aktuellt pris & lagersaldo.Fynda Byggmaterial


Fyndabyggmaterial är en shoppingportal, som listar produkter och erbjudanden från utvalda butiker. Reservation för pris- och konstruktionsändringar. Vi reserverar oss för typografiska fel och buggar.

TAGGAR:

Listade:
| Decibelmätare | Uni-T UT352 Decibelmätare |